onsdag 24 november 2010

Mobilt foto och regional konferens

FemNets kultur- och berättarcafé häromkvällen visade Margareta Liljegren en mindre del av sin kollektion mobila bilder och inspirerade deltagarna att börja fotografera. Studiefrämjandet informerade om de fotokurser som pågår resp som kommer att startas till våren.
Vi har ett tiotal intresserade till en grupp med glada fotoamatörer.  Vilket tema ska vi ha?  Styrelsen får besluta av de uppslag som kom fram under kvällen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
FemNets ordförande deltog i dagens konferens i Eslöv och representerade samtidigt FRC-styrelsen (Föreningen ResursCentrum för kvinnor i Skåne)  
En samverkansprocess har inletts för att utveckla formerna för samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn. (=ideella sektorn)
Regionen har insett att det frivilliga arbete som utförs i Skåne bidrar till folkhälsa, välmående och utveckling och konstaterar att de ideella krafterna är viktiga aktörer för välfärdsutvecklingen i Skåne.
Nu handlar det om att ta tillvara den idéburna sektorns kompetens och värde.
Överenskommelsen ska vara stöd i att påverka även de skånska kommunerna om samverkan. Ambitionen är att verka för och stödja lokala överenskommelseprocesser.
Tomelilla togs fram som exempel på en skånsk kommun som förstått att rätt uppskatta det sociala kapitalet.
Bild: Representanter från Tomelilla berättar: Birgitta Tallroth från Röda Korset, kommunalrådet Leif Sandberg och kommunchefen Göran Claesson. Moderatorn Lars Mogensen t v
Nu är det upp till var och en regional idéburen organisation att ansluta sig till överenskommelsen. Vad har man att förlora? ...Bara att vinna.
Litet statistik som togs fram:
Det finns 14 000 organisationer i Skåne. 38 miljarder kronor läggs ned i de idéburna organisationerna i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar