torsdag 17 februari 2011

Winnet Sverige på mobiliseringsturné!

Winnet Sverige arrangerade medlemsmöte i Alvesta för de sydligaste ResursCentra för kvinnor.

Ur programmet: Verksamhetsbidrag, senaste nytt - Winnet Sveriges organisation – en blick framåtWinnet, varumärke - Winnet Sveriges aktuella projekt

Winnet Sverige utför ett enastående arbete med lobbying för kvinnor både i Sverige och ute i Europa, men också med att få in genusperspektiv i olika nationella program, man genomför olika projekt, t ex jämställd IT, arbetar med Östersjösamverkansprojekt, m m m m.
Svenska ResursCentramodellen för kvinnor efterfrågas ute i Europa (även annorstädes) och Winnet ska exportera vårt arbetssätt och våra metoder, bl a genom att översätta och delvis omarbeta resurscentrahandboken.

Det är viktigt att vi inte slår oss till ro nu, utan vi måste mobilisera och stärka vår organisation!

Verksamhetsbidraget från Tillväxtverket har Winnet haft ett styvt arbete med. Man har framfört synpunkter på enklare ansökningsförfarande och uppmanat  Tillväxtverket att handlägga ansökningar snabbt. Utlysningen kan väntas inom kort….
Fast i realiteten lär det nog dröja ett tag ändå…..Vi är luttrade.
Bild: Britt-Marie Torstensson, ordf för Winnet Sverige hälsade välkommen
Bild: Winnet-mål
                    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar