lördag 27 augusti 2011

Nätverk för ett mångkulturellt Sverige och miljömedel från Miljöförvaltningen

Nätverket Mångkulturella Sverige hade bjudit in ett antal företag, organisationer, föreningar (däribland FemNet), kommunrepresentanter m fl  till ett informellt möte om mångkultur och integration.
Syftet var att samla synpunkter och kommentarer inför möte med integrationsministern om några veckor. Under mötet behandlades en hel hop med frågor och det blev spretigt men intressant, alltifrån konkreta fall på individnivå till övergripande problem och lösningar.

Under detta möte på knappt två timmar hann det ordas om utanförskap, fördomar, kulturkrockar, social hållbarhet, stöd, stödsystem för ideella organisationer för att arbeta med integrationsfrågor, hur kan vi göra bättre genom att samordna oss, kontakt med områdeskoordinatorerna, hur många organisationer arbetar med frågan, resursfrågorna måste lyftas, vad fungerar/vad fungerar ej, validering, anställningsbarhet, anställningsrutiner, föräldraauktoritet, rättigheter/skyldigheter, språk och makt… med mera.
_ _ _ _ _ _ _ _

Förra hösten sökte FemNet medel från Malmö Miljöförvaltnings miljömedel, där prioriterat tema var luftföroreningar.

En hel del organisationer sökte, bland dessa FemNet (för projekt angående just luftföroreningar.) Aktiv samverkanspartner var Studiefrämjandet.

Nåväl, FemNet blev utan utdelning. ABF fick (enligt protokollet) 200 000 kr för att arrangera mässa, utställning, föreläsningar och filmvisning samt webbforum för att skapa ett forum för hållbar livsstil.

Dessa pengar använde ABF nu på Malmömässan till att arrangera tio föreläsningar om mat, odling, gifter i skönhetsprodukter, m m. Inget om luftföroreningar.

Föreläsningen ”Klimatmat” hölls i ett stort tält under festivaltiden - folk kom och gick, barn sprang omkring i lokalen, man åt sin fisksoppa, drack sitt öl, åt sin thaimat eller satt helt enkelt och pratade. Det var för mycket stimuli och virrvar runt om, en kakafoni av ljud: bruset utifrån, snackande människor. Föreläsningen om odling av morötter kunde jämföras med bakgrundsmusik - inte många som lyssnade aktivt. Förutom kanske fyra personer vid de främre borden.
Smart att placera föreläsningen på festivalen, så man kan tala om att det var minst 100 åhörare per gång. Samtidigt var dessa åhörare inte frivilliga, och inte aktivt lyssnande, så ur nyttosynpunkt var det fel att lägga det där.

(Visst, man kan ju alltid säga att det var surt, sa räven om rönnbären…)

Föreläsning och publik

Föreläsningens publik

Rönnbär är sura...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar