fredag 7 oktober 2011

Winnet Skånes medlemsmöte samt landsbygdskonferens på Wanås slott

Den 26 september hade Winnet Skåne bjudit in till medlemsmöte hos Lunds Kvinnoforum. Ett tiotal representanter från våra ResursCentra hade mött upp från olika håll i Skåne.

Efter ordföranden Christina Arvesens inledande information om Winnet Skåne berättade Akram Heidari från Lunds Kvinnoforum om verksamhetens engagemang med och arbete för att stödja kvinnor. Arbetet syftar till att kvinnor ska bli självständiga och ekonomiskt oberoende. Man har utbildningar, seminarier, öppet hus, stöd till ensamma mammor, föräldrautbildning, kreativ verkstad m m. I detta sociala engagemang samverkar man nära med bland andra socialförvaltningen och har uppvisat goda resultat vad beträffar kvinnor som tagit tag i sina liv, som fått jobb, som börjat studera, etc.

I likhet med många andra ResursCentraverksamheter sliter man sitt hår över att få ekonomin att gå ihop sedan basfinansieringen försvann. 

Hur gör man i Småland?
Siv Lindén från Regionala ResursCentrat Nätet i Jönköping berättade om alla  projekt som drivits och drivs av Smålands ResursCentra för kvinnor: bl a Kompetensbanken, om kvinnor i familjeföretag, om kvinnors kulturarv och om arbete för att utveckla besöksnäringen. (Bl a Lingonleden). Ett pågående projekt om kvinnors entreprenörskap på landsbygden är ”Ny.By – Världen är full av idéer – vilken av dom är din?”
Just nu arbetar Nätet med uppgifter inom verksamhetsbidraget: bl a med kartläggning av kombinationsföretagarnas drivkrafter, hinder och möjligheter.

Siv hade också med sig en invitation till ett nytt projekt, samverkan Skåne/Småland angående kulturturism. Intressant!

Lunds Kvinnoforum hade bullat upp...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FemNet deltog i landsbygdskonferens på Wanås slott i Östra Göinge kommun. Winnet Sverige bjöd in, i samverkan med andra parter (Bl a Tillväxtverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva.)

Temat var: Ett mer jämställt landsbygdsprogram 2014
Frågan var: Hur gör vi för att både kvinnor och män på landsbygden ska
kunna bidra och påverka landsbygdens utveckling? Hur skapar vi en levande bygd där både kvinnor och män får möjlighet att verka och leva?

En mängd förslag vaskades fram och överlämnades till jordbruksministern på konferensens andra dag.

Fast: Är det bara företagare som har idéer och som kan utveckla?

Kreativ utställare, Wivi-Anne Bengtsson, Ett rum o kök

Middag, pappersbruket Östanå

Moderatorn Lotta Gröning och kommunalrådet Patric Åberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar