lördag 4 februari 2012

FemNets vårprogram

Bokcirkel påbörjad. En gång per månad. (Finns plats för fler)

Cirkel: Skriv ditt liv!   
Var och en av oss har en unik historia.
Vi skriver om våra liv och våra erfarenheter och diskuterar vad vi vill förmedla till världen, eller helt enkelt bara till våra barn och barnbarn, så att de slås av häpnad! Eller så att vi själva helt enkelt förstår vad det var som hände. Det viktigaste är att du skriver - inte hur du gör det!
Lärarlös cirkel för oss som har några år på nacken.

Onsdag 15 februari, kl 18.30. Att vara eller inte vara ett brottsoffer - det är frågan!
Anette Cedergren är jurist och driver AC Cedergrens Juridiska Byrå i Malmö. Hon har ett djupt engagemang för både djurs och människors rättigheter och kombinerar gärna juridik och teater för att sprida kunskap om de rättigheter som vi har. Hon är med i det rikstäckande nätverket Djurens jurister och har också startat en ideell förening, ”Liv utan gränser”.
Dessutom är Anette med i föreningen Kvinnoagenda i Malmö, vars medlemmar brinner och arbetar för att attityder gällande kvinnors ställning i samhället ska förändras. Föreningens projekt Agera mot våld mot kvinnor fick pris av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och genomförs i både Sverige och Kenya.
Om allt detta ger Anette oss inblickar i under kvällen.

Torsdag 23 februari, kl 18.30. Träd för skönhetsupplevelse och för hälsa.
Arne Mattsson från Gatukontoret är erkänd expert på Malmös träd och har arbetat med trädvård och andra gröna frågor i Malmö.
Visste du att det finns en trädplan för alla de 60 000 kommunala träd som finns i Malmö? Visste du att ett träd kan filtrera upp till ett ton damm ur luften och binda stora mängder bakterier och gas av olika slag, producera syre och reducera vindstyrkan? Malmö botaniska trädgård – vad planeras?

Tips: Lördag 25 februari. Kvinnofrukost, Möllevångens församling. Författare Karin Thunberg. "Det finns de som pilgrimsvandrar till Santiago de Compostela, går av sig stress, går fram till något annat. Själv reste jag till Malmö och hade bestämt att fotvandra bakåt i mitt eget liv." Författaren Karin Thunberg berättar i sin bok "En dag skall jag ta mig någon annanstans" om 70-talets Malmö, en tid som ingen längre talar om eller verkar minnas.

Torsdag 1 mars, kl 18.30. Med IM i Jordanien. I höstas var Emelie Matkala Nylander praktikant på Individuell Människohjälps (IM) lokalkontor i Amman, Jordanien. Där följde hon arbetet med att främja mänskliga rättigheter för personer med mentala funktionsnedsättningar. Torsdagen den 1:a mars kommer hon till oss för att berätta om dels arbetet i Jordanien och de barn och ungdomar som hon träffade i verksamheterna, dels något om landet Jordanien.

Måndag 12 mars, kl 18.30. FemNets årsmöte.
Dessutom: Män & Kvinnor o-lika som bär. (Kvinnlig/manlig dynamik). Gordana Biernat från Powertalk är tankestrateg, inspiratör, föreläsare och workshopledare.

Onsdag 21 mars, kl 18.30. Malmö - en ledande miljöstad?
Hur ser läget ut för Malmö ur miljösynpunkt? Hur gör man? Vad görs för miljösatsningar i Malmö? De nya miljömålen? Vilka är de största miljöproblemen? Viktigaste utsläppskällorna?

April - datum ej klart. Reclaim the fields!
Stadsodling och ”gerillarörelsen” Mykorrhiza. Att odla sin egen mat i staden – går det? Studiebesök i Enskifteshagen.

Maj - datum ej klart. I kvinnospår – vandring med kvinnoperspektiv.

Maj – datum ej klart. Bokskogen och statarmuseet i Torup.  Guidning.

Juni – datum ej klart. Havets miljö. Studiebesök hos SEA-U, Marint Kunskapscenter i Malmö. Vad finns i vårt hav? Vi gör studiebesök i ”Sveriges första botaniska undervattensträdgård” och studerar handgripligen vad som finns i vårt badvatten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar