fredag 16 januari 2015

Malmös idéburna kommunikatörsnätverk

Uppstartsmöte för Malmös idéburna kommunikatörsnätverk den 15 januari.

Ett 70-tal personer från Malmös olika föreningar hade infunnit sig, trots att mötet hölls dagtid.

800 – 1300 föreningar är medlemmar i MIP (Malmös ideella föreningars paraplyorganisation, där även FemNet ingår). Inom föreningslivet i Malmö är 3 200 anställda! Därutöver arbetas det en massa ideellt!

Vi fick erfara goda exempel, bl a i kommunikationsteknik och i workspace. Gruppdiskussioner vidtog.


Varför ett nätverk? Det kom fram behov om bl a speeddating, hitta beröringspunkter, utbyta erfarenheter, besöka varandra ”hemma hos”, bygga plattform, nätverka, kontakter, tips, öka förståelsen, ta fram lyckade exempel, fylla behov, m m.
Mötet beslutade att bilda kommunikatörsnätverket. Nästa möte: 12 februari 2015.
Intressant eftermiddag, med flera kontaktsamtal!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar