onsdag 11 maj 2011

Möjligheter till projektmedel för RC

Möte på Länsstyrelsen i Malmö med ResursCentranätverk.
Tema: Vilka möjligheter har vi att söka projektmedel?
(Arrangör: Projekt Parkbänk, i samverkan med Region Skåne (RRC), Länsstyrelsen...)


Företrädare för olika organisationer medverkade med information: Leader, Länsstyrelsen om Landsbygdsprogrammet, ESF-rådet, vi fick höra om Nordiska Rådets projektmedelsmöjligheter, m m)


Nyttigt, konkret och bra!
_ _ _ _ _ _ _ _

På kvällen: FemNets fotocirkel. Ännu en duvning med vår kompetenta och tålmodiga lärare Agneta Bergström - se foto.

Fotoläraren Agneta Bergström. Se hemsida: http://www.fotoagge.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar