söndag 11 december 2016

En del av verksamheten under hösten

BOKEN.

I mitten av december kom så äntligen vår bok ”Kvinnor på Söderslätt. Dåtid och nutid” från trycket!

Arbetet med boken, dess framtagning och tryckning har delfinansierats av Leader Söderslätt, Hela Sverige Ska Leva, Skåne, samt Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Vill du köpa boken? Hör av dig till femnet@live.se eller 040-54555

Boken finns också till försäljning hos Söderslätts Bok & Papper, Algatan 50 i Trelleborg. Hemsida: http://soderslatts.se

Finns också hos Adlibris och Bokus, men priset är litet dyrare där.

..................................

Vi deltog i Skånska bokmässan den 15 oktober (tack för alla trevliga besök i vår ”monter”!) och den 25 oktober pratade vi om vårt arbete med Söderslättskvinnor hos Bara Härads hembygdsförening - samtidigt med att Eva Månsson berättade om "Kvinnorna på Sofiero".

………………..

Studiebesök hos Winnet Malmö skedde den 3 november, då vi också passade på att lyssna på Jeanette Rosengren, som i ord och bild berättar om några dåtida Malmökvinnor.

Yallas café
.......................

Studiebesök hos Idrottsmuseet i Malmö, guidning med kvinnotema, skedde den 9 november. Tyvärr hade man tagit bort en del av utställningen som rörde kvinnors idrott och kroppskultur. Varför?....................

Kvinnor på Söderslätt och Kvinnor i El Salvador, i Oxiebiblioteket, 7 december.

Micaela Duvsjö Keusch berättade i ord och bild om sitt arbete bland befolkningen i El Salvador, om de sociala klyftorna och om kulturkrockar och om olika kvinnoprojekt. En intressant skildring från en av de farligaste länderna - inte minst för kvinnorna där.

Micaela Duvsjö Keusch berättar


FemNet presenterade sitt arbete och sin bok, ”Kvinnor på Söderslätt”.
.................................

Gärdslövs byalag hade bjudit in oss den 6 december för att föreläsa om vårt arbete med Söderslättskvinnor och om boken.
Arbetet i byalaget är imponerande, vilket också nämns i boken. Byn har 14 invånare men drygt 400 medlemmar!
.....................................Lokaltidningen


Skånska Dagbladet


Trelleborgs Allehanda

Ystads Allehanda

måndag 3 oktober 2016

Studiebesök

Tre styrelsemedlemmar gjorde studiebesök hos NÄTVERKET resp Centrum för publikt entreprenörskap.

Verksamhetschefen Mattias Larsson, NÄTVERKET, informerade oss om det viktiga arbete som organisationen bedriver för oss ideella föreningar:

NÄTVERKET idéburen sektor i Skåne är en paraplyorganisation för idéburna sektorn i Skåne. http://natverket.org/

Enkelt och kort uttryckt arbetar NÄTVERKET med kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och påverkansarbete för att skapa bättre förutsättningar för den ideella sektorn. Man arbetar med möten, seminarier, dialoger, konferenser, m m. NÄTVERKET har ett 50-tal organisationer som medlemmar.

Överenskommelse angående samverkan med Region Skåne är gjord – nu vänder man sig även till kommunerna.

Det finns statistik över den ideella arbetskraften i Sverige – det uppgår till många många arbetstimmar! Se kartläggning: http://natverket.org/wp-content/uploads/social_ekonomi_i_skane_en_kartlaggning_2005-2006.pdf

(Färska siffror: Halva Sverige, 52 procent, arbetar ideellt, 12 timmar per månad i genomsnitt. Det frivilliga arbetet motsvarar nästan 300 000 helårsarbeten.

Det finns cirka 200 000 ideella föreningar i Sverige.)

NÄTVERKET är kanske inte något direkt för föreningar ”på golvet” – som FemNet – men det är bra att känna till verksamheten och att någon kämpar för en ”där uppe”.  Sen är ju vi i FemNet i vår tur medlemmar hos fyra av NÄTVERKETS medlemmar (Winnet Skåne, Studiefrämjandet,  MIP, HSSL.)

……………….

En organisation som arbetar mer på gräsrotsnivå är Centrum för publikt entreprenörskap http://www.publiktentreprenorskap.se/
Nils Phillips informerade och illustrerade:


Från hemsidan: ”Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för personer och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, social mobilisering, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk.”

Man arbetar med idéer, nätverk, kompetensförmedling… Nils visade upp en stor karta där ett 30-tal olika föreningar var utsatta – all arbetade med innovativa projekt. Spännande!

Bra som samverkanspartner i FemNets planerade projekt Från idé till utveckling.


lördag 28 maj 2016

Pecha Kucha, landsbygdsutveckling och annat

Hittills har avverkats - med flera eller ett par representanter från FemNet:

- Årsmötet, där Bodil informerade oss om Winnet Sveriges gedigna arbete 
- Österlens matrunda, med bl a kryddvandring hos Österlenkryddor
- Idéutkast kring Pecha-Kucha samt landsbygdsutvecklingsprojekt

Vandring i kryddlandet

Och så har det ju varit kosläpp litet varstans i Skåne

 

lördag 26 mars 2016

Söderslätt, genusforskning och årsmöten

Hittills under 2016 har följande hänt inom FemNet:

Av lokaltidningar på Söderslätt blev arbetsgruppen för söderslättskvinnor nominerad till utmärkelsen som vardagshjältar! Glädjande!
Vår bokcirkel har avslutats och formellt också vår cirkel om söderslättskvinnor. Boken återstår - den är f n lämnad för formgivning m m.


Seminarium om genusforskning, Malmö Högskola
Internationella kvinnodagen den 8 mars har firats. Bl a deltog två av oss i Malmö Högskolas seminarium ”Genusforskning och samhället”.
Den 17 mars föreläste FemNet om söderslättskvinnor på Svedala bibliotek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är årsmötesdags: En representant har deltagit i MIPs årsmöte i Malmö och i Winnet Sveriges årsmöte i Stockholm.
MIPs årsmöte, Garaget i Malmö
Winnet Sveriges årsmöte, Postmuseet i Stockholm.
Obs att numera har även män tillträde till Winnet-styrelser.

Postmuseet
FemNets årsmöte äger rum den 30 mars.

tisdag 22 december 2015

En del av höstens verksamhet

FemNet har representerats på olika evenemang under hösten:

- Konferens Fatta Jämställdhet! Den 30 september, Moriskan i Malmö. Moderator: Heidi Avellan. Statistik och arbetsmetoder som verktyg för förändring, skånska nätverk berättar hur de gjort, kartläggning av innovationsfrämjare, m m m m.  Bra och intressant!
Diskussioner under "kreativa pausen" (NAW)


- Winnet Skånes extra årsmöte den 7 oktober på Grand Hotel i Lund.
 
- Några kvinnor från FemNet besökte Heliga Trefaldighetskyrkan i Malmö den 5 november i år och lyssnade på dramatikern och kvinnohistorikern Nina Wiander, när hon framförde ”Den yttersta eggen – en häxmonolog”.

Nina berättade fängslande om en häxjakt i Stockholm, som ledde till att flera kvinnor avrättades. Vi lyssnade på hennes gripande monolog av en häxanklagad kvinna och kvinnans sista reflektioner innan hon – oskyldig - skulle brännas på bålet. Nina framförde allt med inlevelse och dramaturgi.

Häxprocesserna handlade inte bara om vidskeplighet utan också om kvinnohistoria, religionshistoria, om angivarna och om hur samhället behandlat oliktänkande.- Arkivens dag 14 november, Stadsarkivet i Malmö. Om banbrytande Malmökvinnor och om Kvinnorna och spriten.
- Marknadsföring i praktiken, arrangerad av Malmö Kulturförvaltning den 16 november. Om kommunikationsplanering, webb, sociala medier, trycksaker, m m. Nyttigt, flera tips och några ahaan!

- Hantverks- och företagarkvinnor i Svedala bjöd in oss den 2 december att prata om Söderslättskvinnor och om vårt projekt. God soppa och gott bröd som vanligt hos Vismarlövs café och bagarstuga - och därtill trevligt umgänge!
Eva och Siv bland bakverken

- Informationsträff om bokutgivning, 6 december (Recito) Utförligt och bra!

- Winnet-Skåne-dagen den 17 december på Åkersberg i Höör. Bland annat om LEA (Lokalekonomisk analys - en metod för att synliggöra och finna möjligheter) och Idéstafetten (Deltagarna berättade om"något spännande, lyckat eller avskräckande från nätverkets verksamhet".)
Plus mingel och nätverkande, lunch och julkaffe.
Verksamhetsledaren Bodil Nilsson i talartagen


torsdag 24 september 2015

Hösten på intåg

FemNet har kultur- och bokcirkel på gång - se femnetsbokblogg.blogspot.se

Projektet Kvinnokarta Söderslätt är avslutat och slutrapport ingivet till Hela Sverige Ska Leva, Skåne. Bok om Söderslättskvinnor är på gång!

Under gårdagen var några av oss i FemNet/Seniora på Stadsarkivet i Malmö, som anordnade workshop om "Uttjänta kvinnor och föräldralösa barn", under ledning av arkivpedagog Kerstin Martinsdotter. Det blev levande historia! Mera sådant!

På kvällen bjöd Arlövs bibliotek på Ebba Witt-Brattström, som talade om" Stå i bredd - 1970-talets kvinnor, män och litteratur".
Intressant föredrag om kvinnors (och enstaka mäns) författande! Man blev sugen att läsa varenda bok som Ebba tog upp!


 På bilden:
Her-story, Kerstin Ekman (1974)
Detta var Sara Sabin Lans: grå som en råtta, fattig som en lus, slankig och mager som en rävhona om sommaren. – Annars fanns ingenting så grovt, så skitigt och så slabbigt att hon inte åtog sig det. Hon skurade lagårdar om våren. Hon bykte och var behjälplig vid slakt. – Hon tvättade lik. - Hon var seg som gräset, ettrig som nässlan. Hennes gravsten är på Vallmsta kyrkogård. Där står

Här hvilar Soldaten N:o 27 för Skebo rote
Johannes Lans
29 juli 1833 – 12 juni 1902
och hans maka

 

onsdag 20 maj 2015

Årsmöten och ledardag

Årsmötena är över och lugnet lägrar sig. FemNet funderar på att fixa kultur- och bokcirkel.

FemNets arbetsgrupp har ägnat sig åt framgrävande av söderslättskvinnor - se soderslattskvinnor.blogspot.com

I dag MIPs Ledardag på Moriskan. Utställningar och föredrag. Kanske inte något direkt för FemNet, mer för riktigt stora föreningar. Vart blev kommunikatörsnätverket av? MIP verkar vara mer för de stora än för de små...