måndag 3 oktober 2016

Studiebesök

Tre styrelsemedlemmar gjorde studiebesök hos NÄTVERKET resp Centrum för publikt entreprenörskap.

Verksamhetschefen Mattias Larsson, NÄTVERKET, informerade oss om det viktiga arbete som organisationen bedriver för oss ideella föreningar:

NÄTVERKET idéburen sektor i Skåne är en paraplyorganisation för idéburna sektorn i Skåne. http://natverket.org/

Enkelt och kort uttryckt arbetar NÄTVERKET med kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och påverkansarbete för att skapa bättre förutsättningar för den ideella sektorn. Man arbetar med möten, seminarier, dialoger, konferenser, m m. NÄTVERKET har ett 50-tal organisationer som medlemmar.

Överenskommelse angående samverkan med Region Skåne är gjord – nu vänder man sig även till kommunerna.

Det finns statistik över den ideella arbetskraften i Sverige – det uppgår till många många arbetstimmar! Se kartläggning: http://natverket.org/wp-content/uploads/social_ekonomi_i_skane_en_kartlaggning_2005-2006.pdf

(Färska siffror: Halva Sverige, 52 procent, arbetar ideellt, 12 timmar per månad i genomsnitt. Det frivilliga arbetet motsvarar nästan 300 000 helårsarbeten.

Det finns cirka 200 000 ideella föreningar i Sverige.)

NÄTVERKET är kanske inte något direkt för föreningar ”på golvet” – som FemNet – men det är bra att känna till verksamheten och att någon kämpar för en ”där uppe”.  Sen är ju vi i FemNet i vår tur medlemmar hos fyra av NÄTVERKETS medlemmar (Winnet Skåne, Studiefrämjandet,  MIP, HSSL.)

……………….

En organisation som arbetar mer på gräsrotsnivå är Centrum för publikt entreprenörskap http://www.publiktentreprenorskap.se/
Nils Phillips informerade och illustrerade:


Från hemsidan: ”Centrum för Publikt Entreprenörskap är ett resurscentrum för personer och organisationer som har en samhällsutvecklande idé. Vi stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, social mobilisering, kommunikation och tillgång till våra sektorsövergripande nätverk.”

Man arbetar med idéer, nätverk, kompetensförmedling… Nils visade upp en stor karta där ett 30-tal olika föreningar var utsatta – all arbetade med innovativa projekt. Spännande!

Bra som samverkanspartner i FemNets planerade projekt Från idé till utveckling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar