fredag 5 april 2013

Att välja jämställdhet - slutkonferens

Den 15 mars var det dags för RRCs slutkonferens: Att välja jämställdhet
- RRCs och Winnet Skånes satsning på jämställd regional utveckling.

Det var i Åkersberg i Höör och vi blev delgivna korta och informativa inlägg.
Christian Lindells information om hur det ser ut i Skåne, statistiskt, är ju alltid intressant ta del av!
Marianne Bull är utvärderare av RRCs verksamhetsbidrag och det var nästan bara lovord från henne sida över verksamheten. Frågan är om man kan överträffa detta? Dock framkom att ResursCentra var ledsna över att de forna basbidragen upphört. (Vi har ju också sett en minskning av antal RC samt minskat engagemang.)

Och sen framförde FemNet - tillsammans med fem andra ideella föreningar - sin del av programpunkten ”Landsbygdsutveckling i praktiken” – utvecklingsprocessen hos sex ideella föreningar.” Processledare: Maria Bohr-Frank. Vi framförde våra respektive ”hissversioner”och litet mer – under våra tilldelade fyra minuter.

Moderator var Alice Bah. Hon kunde ju nästan nyttjats mer, till en egen programpunkt!

Sen var det ju inte vidare jämställt bland åhörarna: 3 eller 4 herrar bland drygt 30-tal kvinnor!

Mycket intryck från konferensen men också från pratat bredvid. Som det alltid blir.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar