fredag 3 maj 2013

Evenemang i april: Landsbygdsutveckling, påverkan och årsmöte


Den 2 april bjöd Miljöförvaltningen in till finalseminarium ang Malmös landsbygd.
Deltagare: politiker, tjänstemän, organisationer.

Evenemanget hölls i Katrinetorp och olika aktörer var inbjudna att presentera sina idéer om hur man skulle kunna ta arbetet vidare.

Frågor som man ville belysa var:

- Hur ska Malmö stad och näringslivet arbeta närmare varandra kring landsbygdsutveckling?

- Hur bygger vi tillsammans en hållbar och levande landsbygd?

- Hur kan vi tillsammans få malmöborna att inse det stora värdet i sin närmiljö?

Även FemNet drog sitt strå till stacken genom att i ord och bild berätta om den rekognosering vi gjort på Malmös landsbygd och om de idéer vi har.

Som ett resultat av seminarierna planeras start av ett malmöitiskt landsbygdsnätverk.
 

*          *          *          *          *
 
Den 8 april var två av FemNets ledamöter iväg till Residens för en studiedag: ”för dig som vill ha träning och verktyg för att kunna inspirera och motivera din omgivning”.

Inspiratör/informatör var Amanda Mogensen, pr-konsult och kommunikationsstrateg och arrangörer var nätverket Grid i Vellinge, RRC och Winnet Skåne.

Amanda har tidigare arbetat som politisk sekreterare i riksdagen, pressekreterare för så väl Gudrun Schyman som fackförbundet Kommunal, bl a.
Amanda var lika inspirerande som vanligt och vi tog med oss flera praktiska uppslag hem…


*          *          *          *          * 

Och slutligen: den 24 april var tre av FemNets styrelseledamöter med på Winnet Skånes årsmöte. Det blev val av ledamöter och bl a gicks nya verksamhetsplanen och verksamhetsbudgeten igenom och godkändes. Winnet Skånes verksamhet blir enormt mycket större i år än den någonsin varit tidigare. Vi får hoppas att det hela blir hållbart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar