onsdag 14 maj 2014

Dialogmöte och Ledardag

Dialogmöte hos Winnet Skåne var det den 12 maj.

Några av nyheterna: Jämställdhetskartan för Skånes vidkommande håller på att bearbetas. Vellinge är klart - Landskrona och Kristianstad kommer härnäst.

Projektet Going Abroad har slutförts. Företagerskor från länder kring södra Östersjön har deltagit och man har arbetat med bl a SuccessTeams. (På hemsidan finns en handbok om SuccessTeams – dock bara på engelska, litauiska och polska.)
MIP (Paraplyorganisation för Malmös föreningar) arrangerade i dag en Ledardag, som innehöll kortare föredrag, utställningar, m m. Studieförbund ställde ut, Föreningspoolen, Drömmarnas Hus, Centrum för Publikt Entreprenörskap, m fl. Man kunde lyssna på föredrag som Skandaler – hur kan dom stoppas? - Från idé till ansökanNytt sätt att kommunicera, m m

Intressant med Medborgarredaktionen som vill vara en länk mellan gräsrotsorganisationer och föreningar och media, med syfte att fler röster ska höras och nya perspektiv uppmärksammas. I morgon sker infomöte kl 18 på Sofielunds Folkets Hus.

FemNets representant besökte Ledardagen som hastigast, och fick en del kontakter, som kan utvecklas till något bra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar