fredag 13 juni 2014

Nordiskt Forum

Arrangeras av kvinnorörelser i de nordiska länderna, och evenemanget är faktiskt större än man (?) kunde tro... Det kostar inget att besöka den rätt omfattande och intressanta utställningen, och det kostar inget heller att lyssna på åtskilliga föredrag.

FemNet har representerat i dag, bl a lyssnat på en del av de kvinnor/män som informeras om i boken Malmös Feministiska Röster.
Sen är det litet tokigt att föreläsningsrummen kan ligga i dels Arena-byggnaden, dels i Malmö Mässhallar - det är ändå en bit att gå mellan byggnaderna och man vet inte riktigt lokalernas läge.
Orkar man inte gå till evenemanget, så kan man lyssna på en del av föredragen/seminarierna på http://live.nf2014.org/


En del av de "feministiska rösterna" (ur boken) berättar


Peace, Love & Feminism

Tillväxtverket och Winnet

1 kommentar: