lördag 6 december 2014

Offentligt och idéburet skapande - Konferens

Ett par FemNet:are besökte konferens om "Offentligt och idéburet skapande" i Helsingborg, tillsammans med ett hundratal andra individer från kommuner, Region Skåne, Hembygdsförbundet, studieförbund, Röda Korset m fl. Vi delade in oss i grupper och lyssnade på olika lokala medskapande samarbeten.

FemNet valde landsbygdsutveckling. Det blev historien om Norra Strö Förskola, där folkets behov (300 hushåll)  i byn blev en idéburen driven verksamhet. Ordföranden, Kerstin Hallenborg, (som tillika är verksamhetsledare för Leader Skånes Ess) berättade.

På många ställen i Sverige är det kvinnor som initierar och samverkar kring de "mjuka" värdena i bygderna: daghem, skola, åldringsvård - och så är det troligtvis här med. Styrelsens majoritet är i alla fall kvinnor: 10 av 13.

Norra Strö har ett kvinnonätverk som heter "Lantlollorna" - kul namn! Den kvinnosamlingen är inte oväsentlig för sammanhållningen och kittet i byn!  

Övrigt:
Det ideella arbetet i Sverige kan beräknas till cirka 400 000 årsarbeten! Varje aktiv person lägger ner 16 timmar i månaden på ideellt arbete.

Fråga: Hur kan byar lära av varandra?
Konferens pågår

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar