lördag 15 januari 2011

Ojämställdheten i skolorna

Ny utredning om vår ojämställda skola
Så märkligt! Utredning läggs på utredning angående vårt ojämställda samhälle. Ändå sker inget. Mer action behövs!
Nu har det återigen kommit en utredning om vår ojämställda skola. (DEJAs slutbetänkande, Flickor, pojkar, individer – SOU 2010:99). Pojkar och flickor har inte samma förutsättningar. Flickor presterar bättre än pojkar, men flickor mår sämre, flickor utsätts för trakasserier. Både pojkar och flickor hindras av traditionella könsroller, som för övrigt är nästan lika stereotypa som för femtio år sedan.
Att skolan är ojämställd, det vet vi sedan decennier – för att inte säga sekler. Det finns numera åtskilliga styrdokument och planer, med vackra tankar och ord, men i praktiken fallerar det. Precis som FemNet konstaterade för några år sedan i sitt projekt, Kvinnors Livsvillkor. (Se www.femnet.se under ”Projekt”.) Inget har väl förändrats.
I Sydsvenskan debatterar jämställdhetskommunalrådet angående jämställdheten i Malmö skolor och menar att regeringen borde ta intryck av de jämställdhetssatsningar man gjort i Malmö. Hon nämner bl a de fyra deltidsanställda genuspedagogerna och att jämställdhetsintegrering ska implementeras i hela kommunen.
Jämställdhetsintegrering har väl påbjudits i Malmö skolor under minst ett decennium redan. Inte har det blivit bättre – inte är Malmö skolor ett föredöme ur jämställdhetssynpunkt – även om situationen är bättre än kanske i många andra kommuner.
De intervjuer vi gjorde för några år sedan med företrädare för Malmös skolor visar att jämställdhet inte prioriterades. Man arbetade t ex med jämställdhet integrerat med mobbning/bra arbetsmiljö, m m, men på det viset devalverades jämställdhetens betydelse.  Intervjuer med rektorer gav svar som att ”Det finns andra saker som ligger högre på listan”,” Jämställdhetsfrågor inget större problem - de tas upp i naturliga sammanhang”… eller så ställde man jämställdhetsförhoppningar på en yngre lärargeneration (och slapp därmed göra något själv).
Nåväl.
Bilden nedan visar ett glatt gäng när resurscentra för kvinnor häromdagen hade genomgång av klonade hemsidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar