fredag 24 december 2010

Tillväxtverkets och ResursCentras verksamhetsbidrag

Så har då Tillväxtverkets beslut om vilka som fick verksamhetsbidrag offentliggjorts.
Medlen ska vara öronmärkta för ResursCentra för kvinnor. RC-organisationen har lång erfarenhet av att arbeta med insatser för kvinnor och medlen syftar till att RC ska kunna upprätthålla denna sin verksamhet.
Med förvåning upptäcker man att Tillväxtverket – i strid med regeringens intentioner – beviljat åtskilliga miljoner av ResursCentras medel till diverse bolag, kommuner, m m. En del av sistnämnda synes nödtorftigt ha upprättat något de benämner för ResursCentrum, men vad som ligger i detta, det är svårt veta.
Skåne, där flera resurscentra i samverkan lämnade in en högkvalitativ ansökan, blev inte beviljad något. Skånemodellen exporterar sin resurscentraverksamhet till andra länder. Även Växjö och Jönköping – högkvalitativa RC – fick nobben! Märkligt! Tillväxtverkets hantering av uppdraget är inte i linje med regeringens intentioner, det vet vi.
Det har från början varit ett alldeles för krångligt och långdraget ansökningsförfarande. Så har inte regeringen avsett det skulle vara. Näringsdepartementet må ta Tillväxtverket i örat - för en förbättring till "nästa gång".
Ett gammalt problem dyker upp igen: Vem som helst ska inte kunna kalla sig för ett ResursCentrum för kvinnor!  Det måste beslutas av vår nationella organisation! (Eller annan) Inte så sällan dyker det upp organisationer som kallar sig för RC för kvinnor och detta lagom till att RC-medel kan sökas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar