måndag 12 september 2011

ResursCentradagen


ResursCentradagen gick av stapel den 6:e september  

Deltagare: Alla aktiva ResursCentrakvinnor, verksamhetsledare, styrelsemedlemmar och arbetsgrupper i lokala resurscentra/nätverk samt andra intresserade som vill bidra till framtiden för resurscentra för kvinnor i Skåne.
Anordnare: Regionalt ResursCentrum för kvinnor, Region Skåne.
 
Dagen innehöll information, workshops, förebilder, m m och naturligtvis en hel del mingel och nätverkande.

Lunds KvinnoForum informerade om sitt framgångsrika lobbande med sin kommun och med sina politiker (bl a Bildandet av en block- och partiöverskridande styrgrupp med relevanta politiska aktörer i socialnämnden – Skapa personliga relationer – Levandegöra verksamheten, m m)

FemNet deltog i workshops kring

- Sociala medier, där Höjdarna i Kävlinge demonstrerade sitt framgångsrika koncept med Facebook, som gett resultat. (Bl a: Var tydlig med vad sidan/gruppen är till för – Nyttan med Facebook - Tänk ”samtal” snarare än ”reklam” – Svara på inlägg – Uppmuntra till diskussion – Gilla varandras sidor – Tacka och tagga, m m.)

- Leaderinformation (från området nordvästra Skåne) som drog många intresserade åhörare. (Finns flera miljoner att söka, max 49 % från Leader och minst 21 % ska vara från offentliga sektorn)

Speeddating följde: ”Vi har ett problem – vem kan hjälpa till?” Deltagarna delade in sig efter olika problemområden.

Resultatet av dagens dialoger/diskussioner (bl a om proffskatalog, mer samverkan, att tänka i koncept m m) kommer att vidareutvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar