torsdag 18 juli 2013

Facebook och verksamhetsbidrag

På FemNets styrelsemöte diskuterades litet löst om ev utflykt/studiebesök under sommaren ”till landsbygden”. Vi försökte få respons på Facebook och vädjade om tips: ”Är det någon som kan tipsa om intressanta gårdsbutiker och annat spännande ”på landet” - gärna med ”kvinnligt” förtecken? Som längst kanske inom 10 mils radie från Malmö?”
Inget svar. Alla bara pratar om sitt eget... Fundering sedan länge: Vad har man Facebook till? Sedan kanske det är vårt eget fel att vi av misstag gått med som ”privat person” och ej som förening… Vi skyller på vår ”coach” i detta. :-)
 
Tips från Marie B: Klinta kryddor, vid Höör.

 

_ _ _ _ _ _ _ _

Vi har fått nys om att verksamhetsbidrag från Tillväxtverket har beviljats följande:

-       Regionalt resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland

-       Winnet Västmanland

-       Föreningen ResursCentrum för kvinnor i Skåne

-       Länsstyrelsen Östergötland

-       Winnet Dalarna

-       Qvinnor på G

-       Winnet Gävleborg

-       Winnet Halland

-       Winnet Stockholm

-       Länsstyrelsen Örebro

-       Region Värmland Kommunalförbund

-       Kvinnobyrån

-       Internationella kvinnoföreningen IKF, Malmö

-       RC för jämställd tillväxt Sydöstra Sverige

-       Neem

-       Winnet Uppland

-       Priorum affärsutveckling, ek.förening

-       Nätverk för jämställdhet i Västernorrland, Winnet Västernorrland

-       2Core AB

-       Resurs Uppland/Winnet Uppland

-       Nätet – kvinnligt resurscentrum Jönköping

-       ASTARCAN AB

-       ResursX

-       Hela Sverige ska leva Norrbotten

-       Interfem

-       Nordic African Womens Resource Center

-       Göteborg Artist Center ek för

-       Nätverket Grid

-       Baltic Fem ek för

-       Sisters of Sweden

-       Regionförbundet Södra Småland

-       Föreningen kvinnocenter i Bergsjön

-       Winnet Sverige

 
Oklart vilka summor det rör sig om och oklart om samtliga ingår i RC för kvinnor (som medlen är avsatta för). Det tål att grävas i!
(FemNet har inte sökt.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar