torsdag 5 september 2013

Kvinnor i förändringens tid


Burlövs gamla prästgård
I fruntimmersveckan anordnade Bara härads hembygdsförening ”kvinnoevenemang” i Burlövs gamla prästgård.
En dag hölls föreläsningen ”Var det bara Martin som reformerade? Kvinnor i Svenska Kyrkan – Gunilla Åkesson och Lisbeth Malmström - informerade om ett projekt som de driver tillsammans med bl a tysk organisation.
Vi fick stifta bekantskap med några kvinnor som haft betydelse under den utvecklingstid som reformationen innebar i våra bygder. Bl a den politisk aktiva drottning Dorotea (f 1511), gift med Kristian III, moster till Erik XIV – abedissan Karin Olofsdotter i Vadstena kloster – Sofia Brahe (f 1556) syster till Tycho Brahe och högt utbildad inom astronomi och hortikultur, m fl.

1529 var Malmö den första evangeliska staden, långt före övriga Sverige och Danmark. Klostren försvann, celibatet likaså. Kvinnans kall var att vara maka och mor, ta hand om hushåll, barn och uppfostran, enligt Luther. Vardagsarbetet uppvärderades därmed. Mannen var huvudförsörjare. Både pojkar och flickor skulle lära sig läsa. Ett nytt yrke skapades: prästfrun. Dog prästen, så ärvde nästa präst henne, d v s han fick gifta sig med änkan.
Utställning, Kvinnor i förändringens tid, pågår f n i Lund, Domkyrkoforum.
Utställningen i Domkyrkoforum
Skånes Hemslöjdsförbund visade upp ett urval av kvinnors vävalster – trensaflossa. Det finns olika mönster och färger, ingen är egentligen den andre lik, beroende på det vatten och de växter som fanns i den lokala geografin. Vävandet och slöjdandet var kvinnors egentid. Kunde man väva, så ansågs det som en rikedom, som man tog med sig i boet när man gifte sig.
Skånsk textil är mycket undervärderad, jämfört med andra landskap.
Vad kan man göra för att modernisera mönster och alster? Vi fick också se olika modernare varianter av väska, kuddar, sittunderlägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar