måndag 8 november 2010

Österlen lyser - för utveckling av besöksnäring

Under helgen 5 – 7 november har ”Österlen lyser” genomförts för femte året i rad.
En stor del i upprinnelsen av evenemanget  har medlemmar i Qlara, ResursCentrum för kvinnor - vår systerorganisation i Simrishamn.

Utdrag från hemsidan:
Det började som en gnista och har växt till en ljusfest över hela landskapet.
I år är deltog mer än 40 byar, från Brösarp i norr till Ystad i söder, från Tomelilla i väster till Simrishamn i öster
Bakgrunden till projektet är att turistnäringen på Österlen är koncentrerad till sommarmånaderna. Man vill kunna locka besökare även under den mörka hösten.

Under en kurs i hur man marknadsför företag genom arrangemang, ledd av Gaby Gummesson, Qlara, presenterade hon idén för andra kursdeltagare. Den grupp som bildades under denna kurs började arbetet med att föra ut idén till övriga österlenbor. Efter några informationsträffar tillkom fler gruppmedlemmar, och under försommaren 2005 bildades föreningen Österlen lyser.

Gruppens målsättning är att engagera så många deltagare som möjligt till att lysa upp Österlen med omnejd.

Ur projektgruppens målsättningar:
"detta ska bidraga till ökad gemenskap för boende och en ökad affärsverksamhet för vår trakts småföretagare under en period som hos oss annars är mycket stillsam."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar