onsdag 10 november 2010

Projekt Parkbänk och Qvinnor på G

FemNets systerorganisation Christina i Kristianstad har - i samverkan med bl a vårt regionala ResursCentrum för kvinnor - dragit igång ett styrelseprojekt, Parkbänk. Se www.christina.nu - under avsnitt "Våra projekt".
Kanske är projektnamnet en aning originellt, men det syftar på parkbänken som mötesplats.

Den 12 oktober hölls den första träffen med det nystartade nätverket för styrelseordförande och verksamhetsledare. Inspiratör var Heléne Fritzon, kommunalråd i Kristianstad och socialdemokratisk kronprinsessa.

Det andra mötet avhölls i dag i Höör och inspiratör var Ulla-Britt Holmberg, styrelseordförande för Qvinnor på G (Regionalt ResursCentrum) i Växjö. Tema: Hur arbetar man med resurscentra i Kronobergs län?


Qvinnor på G är ett av våra äldsta resurscentra. På agendan finns just nu t ex Pilotprojekt Innovationer, man har konstutställningar, stickkvällar, föredrag om digitala medier, digitalt berättande, bildhantering, m m.
Qvinnor på G har nyligen skapat sig en plats på Facebook. (...och blev genast nedringda av herrar som trodde det handlade om annat...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar